Informació general del Lloc Web

En compliment del que estableix l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, a continuació s’ofereix la informació general del Lloc Web:

Titular: Daniel Ruiz Campos

Domicili social: Carretera nova de Teià Km. 05, Teià

C.I.F.: 38866983L

E-mail: info@tresterres.cat

 

Condicions d’Ús

Les presents Condicions Generals de la Contractació regeixen la compra de productes a través del Lloc Web www.pledeverd.com en endavant, “el Lloc Web” o “PLEDEVERD”) Per mitjà de l’acceptació de les presents Condicions generals de la contractació, l’Usuari manifesta:

  • Que ha llegit, entén i comprèn el aquí exposat.
  • Que és una persona amb capacitat suficient per contractar.
  • Que assumeix totes les obligacions aquí disposades.
  • Que té la majoria d’edat legal (18 anys) per adquirir els productes que s’ofereixen en el mateix.

Descripció de l’procediment de compra

El procediment per a contractar els productes que s’ofereixen a través del lloc web, és el següent:

  1. Seleccionar el producte: L’usuari que desitgi adquirir un producte ofert a través del Lloc Web haurà de marcar el botó “Comprar”. Abans de marcar aquest botó de “Comprar”, l’Usuari podrà consultar la descripció detallada del producte que desitja adquirir. L’Usuari podrà seguir amb el procés de compra fins que hagi seleccionat tots els productes que desitgi sol·licitar a través del Lloc Web.
  2. La meva cistella / Productes: Un cop seleccionats tots els productes, l’Usuari podrà marcar sobre el botó “Veure cistella” i se li mostrarà un resum de la comanda. En cas que vulgui seguir comprant haurà de marcar sobre el botó “Continuar comprant”. En cas contrari, marcarà el botó “Confirmar dades d’enviament”.
  3. La meva cistella / Productes: Un cop seleccionats tots els productes, l’Usuari podrà marcar sobre el botó “Veure cistella” i se li mostrarà un resum de la comanda. En cas que vulgui seguir comprant haurà de marcar sobre el botó “Continuar comprant”. En cas contrari, marcarà el botó “Confirmar dades d’enviament”.
  4. La meva cistella / Revisa la teva comanda: A continuació, per confirmar la comanda, l’Usuari ha d’escollir una forma de pagament entre el pagament per targeta de crèdit / dèbit o pagament mitjançant domiciliació bancària. A la mateixa pantalla l’Usuari pot, abans de validar, veure un resum de la comanda. Abans de procedir amb el pagament s’exposen totes les dades de la comanda perquè l’Usuari pugui comprovar-o, si s’escau, modificar-los en tornant a el pas anterior: “La meva cistella / Dades d’enviament”. Un cop verificades les dades s’ha de marcar el botó “Realitzar la comanda” i passareu cap a la plataforma de pagament que correspon a l’opció de pagament escollida. 5. La meva cistella / Confirmació d’la comanda: Confirmat la comanda, es mostra a l’Usuari la confirmació de la recepció de la comanda. La comanda es cursarà un cop a FRESHVANA li arribi la confirmació de l’pagament de la comanda segons la forma escollida per l’Usuari en el pas “Revisa la teva comanda”. L’usuari pot seguir comprant un cop finalitzat aquest procés de compra. Finalitzat el procés de compra, l’usuari rebrà un correu electrònic amb la informació relacionada amb la comanda (número de comanda, productes adquirits, terminis de lliurament i informació sobre les despeses d’enviament).

 

Condicions d’enviament

PLEDEVERD envia els seus productes a Catalunya no s’envia a Espanya Peninsular.

Les despeses de transport estan establerts de manera fixa per adreça de lliurament.

PLEDEVERD farà els majors esforços perquè les comandes siguin lliurats dins de l’termini estimat mostrat a l’Usuari durant el procés de contractació. El lliurament de les comandes es realitzarà en el lloc de lliurament designat lliurement per l’Usuari, en el termini establert en la pròpia fitxa del producte. PLEDEVERD no assumirà cap responsabilitat quan el lliurament del producte no arribi a realitzar-se com a conseqüència de la inexactitud o falsedat de les dades facilitades per l’usuari a aquest efecte, així com en el supòsit en què el lliurament no pugui efectuar-se per causes alienes a PLEDEVERD com ho és l’absència de l’destinatari.

PLEDEVERD no pot fer-se responsable de la demora en el lliurament de les comandes per causes no imputables directament a PLEDEVERD, ni per causes alienes a l’empresa com a casos fortuïts i de força major.

 

Preu dels productes oferts en PLEDEVERD

El preu dels productes oferts en el Lloc Web inclouen, excepte indicació expressa en contra, l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) o altres impostos que puguin ser aplicables i, en tot cas, s’han d’expressar en la moneda Euro (€).

Per a qualsevol informació sobre la comanda realitzada, l’usuari podrà remetre un correu electrònic a pledeverd@gmail.com . En tot cas, s’ha d’indicar el número de comanda que li va ser assignat i indicant en el correu electrònic de confirmació de la compra.

 

Dret de desistiment

El dret de desistiment no és aplicable a tots els productes que es troben disposats per a la venda a el públic a la nostra botiga en línia, ja que són productes de ràpida caducitat.

Tal com s’estableix en l’article 103 apartat d) de Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries ” .

 

Garantia 100% satisfacció

Així mateix, PLEDEVERD ofereix una garantia addicional a l’Usuari: “Garantia 100% satisfacció”. L’Usuari té la possibilitat de tornar el producte si troba qualsevol inconvenient a la seva comanda. Per exercir aquest dret, l’usuari podrà remetre un correu electrònic a pledeverd@gmail.com especificant com a assumpte “Garantia 100% satisfacció” i fent constar el número de comanda així com els productes que vol retornar. El termini màxim de el qual disposa l’Usuari per enviar la seva comunicació és de 2 dies a comptar de la data en què ha rebut els productes.

Supòsits,

1. L’agència de transport no lliura el dia indicat per l’usuari, abans de tornar els diners fixem una altra data de lliurament i reposem la comanda.

2. Arriben 3 peces malament, en el pròxim comanda se li compensa aquesta quantitat de producte afegint sense càrrec. Sol ser major la compensació que la minva.

3. Tot la comanda arriba malament, pel retard de lliurament. En aquest cas, també es fixa una altra data i es reposa la comanda amb alguna gratificació.

En el cas que el client malgrat totes aquestes mesures requereix la devolució de l’import total.

PLEDEVERD informa l’Usuari sobre els drets d’usuari de el comerç electrònic segons la normativa europea vigent, que pot consultar a http://ec.europa.eu/youreurope/citizens/shopping/online-shopping/returning-unwanted-goods/index_es.htm

 

Nul·litat i ineficàcia de les clàusules

Si qualsevol clàusula inclosa en aquestes Condicions generals de la contractació fos declarada total o parcialment nul·la o ineficaç, aquesta nul·litat o ineficàcia només afectarà a aquesta disposició oa la part d’aquesta que resulti nul · la o ineficaç, subsistint les presents condicions generals de la contractació en tota la resta, considerant-se tal disposició total o parcialment per no inclosa.

 

Legislació aplicable i jurisdicció competent

Aquestes Condicions Legals es regiran i interpretaran d’acord amb la legislació espanyola. PLEDEVERD i l’Usuari acorden sotmetre qualsevol controvèrsia que pogués suscitar-se de la prestació dels productes o serveis objecte d’aquestes Condicions Legals, als Jutjats i Tribunals de Barcelona, ​​Espanya, llevat que la llei estableixi una altra cosa.
 

Full oficial de queixa/reclamació/denúncia de la generalitat de catalunya

Plataforma de resolució de conflictes en línia ODR de el Centre Europeu d’el Consumidor.